BNP Paribas Bank Polska S.A.

Description / Opis

bnp-paribas-logo-01-753×424-1.png
Popular

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Produkt Architektura ("Architecture as a Product")

W konsekwencji przejęć i akwizycji BNP Paribas Bank Polska S.A. zgromadził znaczną ilość długu technologicznego ze względu na rozbudowany portfel aplikacji z wieloma duplikacjami i przestarzałymi systemami. Organizacja przeszła również na model agile, zwiększając niezależność jednostek, co doprowadziło do silosów technologicznych. Potrzebne było rozwiązanie zapewniające wydajne i bezpieczne wykorzystanie technologii, ze spójnym planem dla docelowego środowiska technologicznego i aplikacyjnego. Tradycyjnie tę rolę pełniła architektura korporacyjna (EA), niemniej w świecie zdominowanym przez metodykę agile i wysoką autonomię tradycyjne podejście architektów korporacyjnych okazało się nieskuteczne.

Postawiliśmy więc na głowie” model, w jakim tradycyjnie działa architektura korporacyjna – w szczególności w firmach, które przeszły transformację zwinną.

W BNP Paribas Bank Polska S.A. architektura została zdefiniowana jako produkt (Architecture as a Product). Ma ona Product Ownera odpowiedzialnego “end-to-end” za określenie jej wizji i celów, a także za dostarczenie wartości.

Nie definiowaliśmy architektury i architektów jako „odrębnego” bytu, innego od produktów „programistycznych”, działającego według innych reguł i schematów.

Dodatkowo celowo „zburzyliśmy” dwa wymienione poniżej największe schematy, zgodnie z którymi architektura korporacyjna działała od zawsze:

  1. Wyniki pracy architektów muszą być przemyślane pod każdym względem i publikowane dopiero jako dojrzałe i kompleksowe rekomendacje – zamiast tego „wdrażamy” rozwiązania tak szybko, jak to możliwe, skupiając się na dostarczeniu organizacji wartości (podejście MVP – Minimum Viable Product).
  2. Najważniejsze jest, by rekomendacje obejmowały wszystkie opcje, wady, zalety i by ich główną zaletą była „bezbłędność”, a także uwzględnienie wszystkich możliwości – zastąpiliśmy ten schemat podejściem Fail Fast, które polega na tym, by wprowadzać nasze produkty szybko, nawet jeśli nie są idealne, by odbiorcy mogli zweryfikować jak najwcześniej, czy mają one dla nich wartość, i wskazali, co należy poprawić.

Dzięki temu nasze produkty są dostarczane bardzo szybko i przynoszą organizacji wartość nawet wtedy, gdy nie do końca odpowiadają powszechnie przyjętym standardom, którymi kierują się zespoły EA.

Z technicznego punktu widzenia zmieniony został model, w jakim zdefiniowaliśmy architekturę korporacyjną, natomiast największą innowacją/zmianą była zmiana sposobu myślenia oraz pracy architektów oraz tego, czego oczekuje od nich organizacja.

Te nowe reguły są relatywnie proste, natomiast w przypadku większości organizacji stoją w całkowitej sprzeczności z tym, jak postrzegani są architekci korporacyjni, czego się od nich oczekuje i jak oni postrzegają samych siebie. Działanie według tych reguł wymaga wyjścia ze strefy komfortu (pierwsze wersje budzą wątpliwości i pojawia się dużo uwag, ale też dzięki temu szybko wyłapuje się to, co trzeba popraw). Architekci czują opór przed pokazywaniem produktów, które nie są w 100% idealne, ale patrząc z perspektywy czasu przynosi to dużo lepsze efekty niż długotrwała praca i doszlifowywanie każdej rekomendacji.

BASIC INFORMATION

Company name / Nazwa firmy
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Company info / Opis firmy [1 000 words]
BNP Paribas Bank Polska S.A. jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas i bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Bank oferuje swoim klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroki wachlarz kredytów. Przedsiębiorstwom (mikroprzedsiębiorstwom, MŚP i korporacjom) pomaga finansować działalność na rynku polskim i międzynarodowym. Swoje usługi świadczy również przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego, specjalizując się w finansowaniu rolnictwa, przetwórstwa żywności i infrastruktury regionalnej.

Dla klientów indywidualnych bank przygotował bogatą ofertę produktów oraz indywidualną obsługę przez Doradcę Klienta. Z kolei klienci Private Banking otrzymują kompleksową ofertę obejmującą ochronę, optymalizację, pomnażanie i sukcesję majątku, a także doradztwo inwestycyjne i zarządzanie portfelem inwestycyjnym.

BNP Paribas Bank Polska S.A. posiada rozległą sieć własnych oddziałów, zarówno w dużych aglomeracjach miejskich, jak i w mniejszych miejscowościach. Klientom oferuje nowoczesne i wygodne rozwiązania bankowe. Z usług banku można korzystać za pośrednictwem nowoczesnych technologii informatycznych, takich jak bankowość internetowa i bankowość mobilna poprzez sieci komórkowe.

Realizowana obecnie strategia biznesowa banku GObeyond, rozpisana na lata 2022 – 2025, zakłada dynamiczny i organiczny rozwój instytucji. Jest ona wspierana przez strategię IT o nazwie IT@Scale, dzięki której bank chce stać się bardziej innowacyjny, elastyczny i wydajny. IT@Scale adresuje między innymi nawarstwienie długu technologicznego powstałego w rezultacie konieczności łączenia dużych odmiennych ekosystemów IT w związku z przejęciami i akwizycjami (BGŻ, Raiffeisen Bank Polska S.A., Sygma Bank Polska S.A.) dokonanymi przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

Cztery kluczowe filary realizowanej obecnie strategii IT to:
• Governance: dojrzały model zarządzania zapewnia ciągłe doskonalenie w zakresie C/I;
• Processes: zautomatyzowane i dojrzałe procesy gwarantują szybki T2M (Time to Market) i pomagają w stawianiu czoła wyzwaniom kosztowym;
• People & capabilities: wysoko wykwalifikowani pracownicy umożliwiają wprowadzanie innowacji i stawiają na ciągłe doskonalenie;
• Technology & architecture: modułowa architektura i nowoczesne technologie umożliwiają skalowalność i szybki T2M.
Country / Kraj
Poland / Polska
Founding year / Rok założenia
1919
Team size / Wielkość zespołu
10000
Company size / Wielkość firmy
Select size / Wybierz wielkość
Legal form / Forma prawna
Join Stock Company / Spółka Akcyjna
Company www / Strona firmowa
LinkedIn profil / LinkedIn profil
Sector / Branża
Select sector / Wybierz branżę
Email / Email
Address
ul. Kasprzaka 2
Zip/Post Code
01-211

Contest Information

Product category / Kategoria produktu
FINANSE / FIN-TECH / INSUR-TECH
Kind of innovation / Rodzaj innowacji
Product / Produktowa
Target market / Rynek docelowy
Select market / Wybierz rynek
Customer focus / Kluczowy odbiorcy
OFF-LINE
Reach of innovation / Zasięg innowacji
National / Krajowy
Person description / Opis osoby [500 words]
Wojciech Ogórek, Chief Architect/Product Owner

Od roku łączę wodę z ogniem, czyli architekturę korporacyjną z podejściem agile, pełniąc w BNP Paribas Bank Polska S.A. dwie role: Product Ownera oraz głównego architekta. Wraz z 12 osobowym zespołem Lead Architektów dbamy o prawidłowy rozwój i architekturę systemów IT oraz redukujemy dług technologiczny, który – z racji burzliwej historii firmy – jest dość spory.

W świecie IT jestem obecny od 20 lat. Zdecydowaną większość tego czasu spędziłem w branży finansowej, pracując zarówno w dużych korporacjach (ING, HSBC), jak i w start-upie (VODENO).

Uwielbiam poznawać nowe obszary i zdobywać wiedzę zarówno technologiczną, jak i biznesową. W swojej karierze brałem udział w projektach o charakterze technicznym i byłem członkiem zespołów mocno technicznych (np.: zarządzałem wydziałem zajmującym się technologiami storage i backup), ale też uczestniczyłem w przedsięwzięciach blisko związanych z biznesem (np.: w poprawie procesów w obszarze windykacji połączonej z wymianą obsługującego je systemu, a także w dużych projektach transformacyjnych w domenie HR). W ING Banku Śląskim, jeszcze przed „rewolucją Chat-a GPT”, przez około rok byłem odpowiedzialny za wszystkie kwestie związane z rozwojem rozwiązań bazujących na AI.

Z serca i zamiłowania jestem architektem i temu obszarowi poświęciłem zdecydowaną większość swojej kariery zawodowej. Staram się kierować zasadami tworzenia i rekomendowania rozwiązań, które oprócz zgodności z wymogami i standardami są także praktyczne i przydatne dla osób z nich korzystających.
Prywatnie mąż, ojciec i zapalony biegacz.

Product image, logo, presentation, video / Zdjęcie produktu, logo, prezentacja, video

Company logo / Logo firmy [600x600 px]
Who submit the application / Kto dokonuje zgłoszenia
Company / Firma

Entry by / Zgłoszenie przez:

anna.urban

Member since 2 months ago
View Profile
Scroll To Top
  • Menu
Close

Your Cart 0

Close

No products in the cart.

Return To Shop
Sidebar