FUNDACJA DIGITAL UNIVERSITY

Description / Opis

FDU.001
Popular

FUNDACJA DIGITAL UNIVERSITY

Edukacja w zakresie kompetencji przyszłości

FDU koncentruje się na rozwiązaniu problemów społecznych związanych z nieadekwatnym systemem edukacji do potrzeb nowoczesnego rynku pracy, zwłaszcza w kontekście braku dostępu do nowoczesnych technologii i edukacji cyfrowej, a także edukacji ekologicznej. Obecny system edukacji nastawiony jest na zapamiętywanie bardzo dużej ilości informacji a nie budowanie umiejętności. Programy odwracają te proporcje, koncentrując się na rozwijaniu kompetencji przyszłości, które czynią beneficjentów programów bardziej odpornymi na zmiany rynkowe. Nowatorstwo działań FDU opiera się przede wszystkim na edukacji i rozwoju z myślą o wyzwaniach przyszłości i wspieraniu rozwój zawodowego nauczycieli, co w efekcie poprawia jakość nauczania setek uczniów w całej Polsce. 

Istotne jest wsparcie grup wykluczonych 

 • kobiet w trudnej sytuacji życiowej (Uniwersytet Sukcesu), 
 • społeczności szkolnych z małych miejscowości oddalonych od dużych ośrodków miejskich, do których w mniejszym stopniu jest kierowana nowoczesna oferta edukacyjna (Be.Net, Be.Eco, Masters&Robots Youth, DigiŚwiat, SOS dla Planety), 
 • mniejszości ukraińskiej w Polsce i mieszkańców Ukrainy (Work in Tech Ukraine, DigiKids, Be.Eco Ukraina). 

Wykorzystywanie nowych technologii, a szczególnie edukacja w tym zakresie to kor działalności FDU. Przez całość programów przejawia się edukacja w zakresie wykorzystywania nowych technologii w edukacji, szczególnie korzystania z aplikacji i modeli AI. Beneficjenci wszystkich programów uczą się m.in. promptowania, wykorzystywania czatbotów do tworzenia scenariuszy lekcji, obsługi programów opartych o AI do zadań administracyjnych. Celem jest to, aby każda osoba poznała te rozwiązania w podstawowej formie, ponieważ będą one coraz bardziej istotne w naszym społeczeństwie.   

Programy dla społeczności szkolnych Be.Eco i Be.Net oparte są na cyfrowej, interaktywnej, bezpłatnej platformie edukacyjnej, która umożliwia nauczycielom z całej Polski dostęp do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych – przez co jest skalowalna i eliminuje bariery geograficzne, przy tym umożliwia tworzenie społeczności nauczycieli, którzy mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Pomoce dydaktyczne są przygotowywane we współpracy z ekspertami z biznesu, nagrodzonymi nauczycielami i naukowcami, co gwarantuje jakość i adekwatność do potrzeb rynku. Nauczyciele uczestniczą w webinarach, szkoleniach i poznają e-booki, aby wzmocnić i rozwijać swoją wiedzę i kompetencje, a następnie korzystając z gotowych scenariuszy lekcji, filmów edukacyjnych itp. wdrażają edukację ekologiczną i technologiczną w klasach. Programy wzmacniają nauczycieli, którzy nie mają wystarczającego wsparcia w polskim systemie edukacji, dostarczając im narzędzi, materiałów, wiedzy i rozwijają ich kompetencje.  

W programie Uniwersytet Sukcesu młode kobiety przygotowywane są do pracy w branży IT poprzez udział w kursach dot. np. UX/UI, programowania czy zarządzania projektami. Ze względu na rosnący wpływ AI na rynek pracy do programu została dodana ścieżka uzupełniająca, która może przekształcić się w główną oś rozwoju, pozwalająca na pogłębienie umiejętności związanych z rozwijaniem tej technologii. Oprócz zjazdów rozpoczynających kolejne edycje, całość programu jest realizowana online dzięki platformom e-learningowym. 

 

 

FDU realizuje cele zrównoważonego rozwoju: 

 • 4. Dobra jakość edukacji 
 • 5. Równość płci 
 • 10. Mniej nierówności 
 • 12. Zrównoważona produkcja i konsumpcja 
 • 13. Działania na rzecz klimatu 

 

Rezultaty: 

 • Uniwersytet Sukcesu ukończyło 374 młodych kobiet, do tegorocznej - VI edycji przyjęto 40 stypendystek. To największy program stypendialny dla kobiet w Polsce. 
 • Masters&Robots Youth - zeszłoroczna edycja to 10 tysięcy młodych osób. 
 • Be.Net - 1276 nauczycieli; 857 szkół; 7877 uczniów w Turnieju. 
 • Be.Eco - 1069 nauczycieli; 2430 szkół; 11316 uczniów w Turnieju. 

BASIC INFORMATION

Company name / Nazwa firmy
Fundacja Digital University
Company info / Opis firmy [1 000 words]
Misją Fundacji Digital University jest wyrównywanie szans i edukacja w zakresie nowych technologii oraz kompetencji przyszłości.
Dostarczamy najnowszą wiedzę w tych obszarach i wspieramy w nabywaniu kompetencji, które pomogą naszym grupom docelowym korzystać w pełni z postępu technologicznego i odnaleźć się w dynamicznie zmieniającym się świecie.
Naszym celem jest:
• Przygotowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do wyzwań rynku pracy
• Zbudowanie świadomości tego, w jakim kierunku zmierza świat oraz jak nowe technologie, rozwój sztucznej inteligencji, ale też zmiany klimatyczne, wpłyną na nasze życie.
• Zależy nam na wyrównywaniu kompetencji przyszłości, dlatego poprzez nasze programy docieramy do: nauczycieli, dzieci i młodzieży.
• Podejmujemy działania wyrównujące szanse kobiet na rynku pracy w IT.

Realizujemy je poprzez następujące programy:
1. Uniwersytet Sukcesu
• Największy w Polsce program stypendialny dla kobiet w wieku 18-25 lat, dający możliwość zdobycia kompetencji przyszłości, pozwalający odnaleźć się w cyfrowym i zmieniającym się świecie oraz dający realną możliwość zdobycia dobrze płatnej i ciekawej pracy w IT i odnalezienia się na rynku pracy przyszłości.
• Program dotychczas ukończyło 374 młodych kobiet, trwa V edycja, zaś w lipcu br. rozpoczyna się VI edycja do której przyjęto 40 Stypendystek.

2. Masters&Robots Youth
• Konferencja online skierowana do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, studentek i studentów.
• Wyjątkowi specjaliści i specjalistki w dziedzinach związanych z przyszłością rynku pracy, kompetencjami przyszłości i nowymi technologiami dzielą się wiedzą i odpowiadają na pytania uczestników i uczestniczek.
• Jej cel to zainspirowanie młodzieży do przygotowania się na wyzwania przyszłości, związane z szybko zmieniającymi się warunkami na rynku pracy i rozwojem sztucznej inteligencji.
• Zeszłoroczna edycja przyciągnęła uwagę ponad 10 tysięcy młodych osób.
• Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 25 października

3. Be.Net
• Ogólnopolski program edukacyjny skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
• Stanowi wsparcie edukacji cyfrowej oraz edukacji z zakresu doradztwa zawodowego.
• Wspomaga realizację programu wychowawczo - profilaktycznego szkół.
• Dostarcza najaktualniejszą wiedzę i materiały edukacyjne w zakresie nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji, kompetencji i zawodów przyszłości oraz cyberbezpieczeństwa.
4. Be.Eco
• Ogólnopolski program edukacyjny skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
• Stanowi wsparcie do realizacji edukacji ekologicznej i klimatycznej oraz programu wychowawczo - profilaktycznego w szkołach w tym zakresie.
• Ma charakter interdyscyplinarny i dostarcza najaktualniejszą wiedzę.
• Jego celem to promowanie ekologicznych zachowań oraz zwiększanie świadomości o zmianach klimatu, znaczeniu bioróżnorodności i celach zrównoważonego rozwoju.
Country / Kraj
Poland / Polska
First Name of the person being entered / Imię zgłaszanej osoby
Ela
Last Name of the person being entered / Nazwisko zgłaszanej osoby
Wojciechowska
Position / Stanowisko
Prezeska Fundacji Digital University
Founding year / Rok założenia
2014
Team size / Wielkość zespołu
8
Company size / Wielkość firmy
Small company / Mała firma
Legal form / Forma prawna
Foundation / Fundacja
Company www / Strona firmowa
LinkedIn profil / LinkedIn profil
Instargram profil / Instagram profil
Sector / Branża
Instytucje społeczne / NGO
Email / Email
Address
Krakowskie Przedmieście 13
Zip/Post Code
00-071

Contest Information

Contest Category / Kategoria Konkursu
INSTYTUCJE SPOŁECZNE / NGO
Kind of innovation / Rodzaj innowacji
Social / Społeczna
Target market / Rynek docelowy
Country Market / Rynek krajowy
Customer focus / Kluczowy odbiorcy
ON-LINE
Reach of innovation / Zasięg innowacji
National / Krajowy
Person description / Bio osoby [500 words]
Ela Wojciechowska, Prezeska Fundacji Digital University
Z Fundacją Digital University związana od samego początku. Przez wiele lat opracowywała i wdrażała działania edukacyjne z obszaru nowych technologii, dziś przewodzi całej fundacji. Jest autorką Uniwersytetu Sukcesu, rocznego programu edukacyjnego, wspierającego młode kobiety z domów dziecka i rodzin w trudnej sytuacji materialnej w zdobyciu atrakcyjnego zawodu przyszłości. Zainicjowała programy Be.Eco i Be.Net – projekty skierowane do nauczycieli i pogłębiające ich wiedzę z zakresu ekologii i bezpieczeństwa w sieci. Jest ambasadorką inicjatywy „Projektujemy przyszłość. Edukacja” i reprezentuje Fundację Digital University w dwóch komisjach przy biurze Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy - Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przedsiębiorczości oraz Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cyfryzacji. Za swoją działalność, wraz z założycielką Fundacji zostały nagrodzone w XIV edycji konkursu Bizneswoman Roku w kategorii Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu.
Poza pracą w Fundacji Digital University, Ela chętnie angażuje się w inicjatywy innych organizacji, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prywatnie – szczęśliwa mama Kuby i Grzesia.
Z wykształcenia jest psychologiem społecznym. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sprzedaży, HR, szkoleniach i organizacji eventów.
Justification for Jury / Uzasadnienie [500 words]
Fundacja Digital University zasługuje na uznanie za swoje innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów edukacyjnych, które odpowiadają na potrzeby nowoczesnego rynku pracy. Skupiając się na rozwijaniu kompetencji przyszłości, FDU skutecznie przygotowuje beneficjentów na dynamiczne zmiany rynkowe. Fundacja odwraca tradycyjny model edukacji nastawiony na zapamiętywanie dużej ilości informacji, koncentrując się na rozwijaniu umiejętności praktycznych i kompetencji przyszłości, co czyni uczestników programów bardziej odpornymi na zmiany. FDU angażuje się w pomoc grupom wykluczonym, takim jak kobiety w trudnej sytuacji życiowej, społeczności szkolne z małych miejscowości oraz mniejszość ukraińska w Polsce. Programy takie jak Uniwersytet Sukcesu, Be.Net, Be.Eco, Masters&Robots Youth i inne, zapewniają tym grupom dostęp do nowoczesnej edukacji. Technologie cyfrowe są kluczowym elementem działań FDU. Fundacja nie tylko edukuje na temat nowych technologii, ale również integruje je w swoich programach, ucząc beneficjentów m.in. obsługi aplikacji i modeli AI. Interaktywna platforma edukacyjna FDU umożliwia nauczycielom z całej Polski dostęp do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych, co eliminuje bariery geograficzne i umożliwia tworzenie społeczności nauczycieli, którzy mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Materiały edukacyjne są przygotowywane we współpracy z ekspertami z biznesu, nagrodzonymi nauczycielami i naukowcami, co gwarantuje ich jakość i adekwatność do potrzeb rynku. Nauczyciele uczestniczą w webinarach, szkoleniach i poznają e-booki, co wzmacnia ich kompetencje i umożliwia wdrażanie nowoczesnych metod nauczania w klasach. Programy FDU wspierają nauczycieli, którzy często nie mają wystarczającego wsparcia w polskim systemie edukacji, dostarczając im narzędzi, materiałów i wiedzy. W programie Uniwersytet Sukcesu młode kobiety są przygotowywane do pracy w branży IT poprzez kursy z zakresu UX/UI, programowania i zarządzania projektami. Ze względu na rosnący wpływ AI na rynek pracy, program został rozszerzony o ścieżkę uzupełniającą, która może przekształcić się w główną oś rozwoju, pozwalającą na pogłębienie umiejętności związanych z tą technologią. FDU realizuje cele zrównoważonego rozwoju ONZ: dobra jakość edukacji, równość płci, mniej nierówności, zrównoważona produkcja i konsumpcja oraz działania na rzecz klimatu. Rezultaty działań FDU są imponujące: Uniwersytet Sukcesu ukończyło 374 młodych kobiet, a w tegorocznej edycji przyjęto 40 stypendystek, czyniąc go największym programem stypendialnym dla kobiet w Polsce; zeszłoroczna edycja Masters&Robots Youth przyciągnęła 10 tysięcy młodych osób; program Be.Net objął 1276 nauczycieli, 857 szkół i 7877 uczniów w Turnieju, a program Be.Eco zaangażował 1069 nauczycieli, 2430 szkół i 11316 uczniów w Turnieju. Innowacyjne podejście FDU do edukacji nie tylko dostarcza wiedzy, ale również inspiruje i motywuje do działania, tworząc zrównoważony i inkluzywny system edukacyjny, który jest gotowy na przyszłe wyzwania.

Logo, Images, presentation, video / Logo, zdjęcia, prezentacja, wideo

Company logo / Logo firmy [600x600 px]
Who submit the application / Kto dokonuje zgłoszenia
PR Department / Dział PR
Recommending institution / Instytucja polecająca
Singularity Group
How did you find out about the contest? / Jak dowiedziałeś się o konkursie?
Invitation / Zaproszenie

Entry by / Zgłoszenie przez:

karolina.obajtek

Member since 1 month ago
View Profile
Scroll To Top
 • Menu
Close

Your Cart 0

Close

No products in the cart.

Return To Shop
Sidebar