FUNDACJA MOC KOBIET

Description / Opis

FUNDACJA MOC KOBIET
Popular

FUNDACJA MOC KOBIET

Archipelag Kobiet

Z początkiem roku 2024 Sylwia Chrabałowska w Fundacji Moc Kobiet stworzyła Archipelag Kobiet – innowację społeczną polegającą na wsparciu rozwoju osobistego i zawodowego, gdzie spotkania przybierają nietypowy charakter wspólnotowy, wykraczający daleko poza tradycyjny networking.

Uczestniczki Archipelagu Kobiet uczestniczą w spotkaniach na żywo online i biorą udział w badaniach opinii drogą ankietową.

Po I kwartale spotkań Archipelagu Kobiet uzyskano krystalizację obszarów projektowych, które uczestniczki Archipelagu Kobiet wskazały jako istotne. Utworzono dla poszczególnych obszarów grupy dyskusyjne, do których dołączyły chętne uczestniczki ze spotkań Archipelagu Kobiet. Aktywność w grupach dyskusyjnych nie jest wymagana dla korzystania ze spotkań nakierowanych na rozwój osobisty w ramach Archipelagu Kobiet.

Dla przekształcenia grup dyskusyjnych w grupy projektowe i dookreślenia ich kompetencji został powołany Instytut Debory jako organ projektowy i wykonawczy Fundacji Moc Kobiet. Z uczestniczek Archipelagu Kobiet wyłoniły się w sposób naturalny cztery liderki dla czterech obszarów projektowych: 1) przedsiębiorczość, 2) rozwój osobisty, 3) zdrowie, 4) DE&I.

Projekty realizowane w Instytucie Debory są w pierwszej kolejności przedstawiane i omawiane na spotkaniach Archipelagu Kobiet. Dzięki temu uczestnictwo w spotkaniach Archipelagu Kobiet to także sposób na rozwój kompetencji projektowych oraz liderskich.

Sylwia Chrabałowska prowadzi także spotkania Archipelagu Kobiet ze studentkami z Polytechnic University of the Philippines, co stanowi szansę na rozwój i ewolucję innowacji społecznej w innych krajach.

BASIC INFORMATION

Company name / Nazwa firmy
Fundacja Moc Kobiet
Company info / Opis firmy [1 000 words]
Fundacja Moc Kobiet powstała, by wspierać osoby i przedsiębiorstwa dążące do dobrych zmian, organizacje odpowiedzialne społecznie i wszystkich działających zgodnie z wysokimi wartościami, którzy chcą wpływać pozytywnie na otoczenie. Fundacja MK uzyskała KRS w 2022 roku. Siedzibą Fundacji MK jest Warszawa. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jednak w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji może oprowadzić działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja Moc Kobiet pomaga pomijanym być widzialnymi. Wspiera ludzi w zmianie, zaś organizacje w CSR. Celem szczegółowym Fundacji MK jest promowanie i pobudzanie postawy przedsiębiorczej, by wspierać rozwój społeczności lokalnych i zwalczać bezrobocie, przy jednoczesnym upowszechnianiu ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. Fundacja Moc Kobiet buduje społeczność kobiet w Polsce w oparciu o trzy filary, którymi są otwartość, edukacja i wspólnotowość.
Country / Kraj
Poland / Polska
First Name of the person being entered / Imię zgłaszanej osoby
Sylwia
Last Name of the person being entered / Nazwisko zgłaszanej osoby
Chrabałowska
Position / Stanowisko
CEO / fundatorka
Founding year / Rok założenia
2022
Team size / Wielkość zespołu
9
Company size / Wielkość firmy
Small company / Mała firma
Legal form / Forma prawna
Foundation / Fundacja
Company www / Strona firmowa
LinkedIn profil / LinkedIn profil
Instargram profil / Instagram profil
Sector / Branża
Instytucje społeczne / NGO
Email / Email
Address
Mokra 2/51
Zip/Post Code
03-562

Contest Information

Contest Category / Kategoria Konkursu
INSTYTUCJE SPOŁECZNE / NGO
Kind of innovation / Rodzaj innowacji
Social / Społeczna
Target market / Rynek docelowy
Global Market / Rynek światowy
Customer focus / Kluczowy odbiorcy
H2H, ON-LINE
Reach of innovation / Zasięg innowacji
National / Krajowy, Global / Światowy
Person description / Bio osoby [500 words]
Sylwia Chrabałowska jest ekspertką ds. komunikacji i zarządzania. Fundatorka i prezeska Fundacji Moc Kobiet, właścicielka i CEO wydawnictwa Moc Media, doktorantka w Instytucie Zarządzania i wieloletnia mentorka w Programie Mentoringowym Szkoły Głównej Handlowej, zaangażowana w samorząd doktorantów SGH. Wiceprzewodnicząca rady nadzorczej IDH SA i członkini Chapter Zero Poland, a także Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz Polskiej Izby Książki. Współorganizatorka akcji profrekwencyjnej „Kobiety na Wybory". Autorka kursów zawodowych, wykładowczyni oraz autorka innowacji społecznych pod nazwą „Widzialne” i „Archipelag Kobiet” realizowanych w Fundacji Moc Kobiet. Autorka kreatywnego poradnika „Archipelag wysp szczęśliwych. Przewodnik odważnego życia na własnych zasadach". Prowadzi konsultacje biznesowe i organizuje warsztaty o zróżnicowanej tematyce. Jej zainteresowania naukowe obejmują społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, dialog z interesariuszami, modele biznesu i zarządzanie strategiczne.
Justification for Jury / Uzasadnienie [500 words]
Program Archipelag Kobiet jest innowacją społeczną zasługującą na wyróżnienie, ponieważ jest to program, który buduje i wzmacnia równą godność płci oraz rozwija między innymi 7 kluczowych umiejętności wskazanych przez dr. Chipa Espinozę jako te, które zwiększają szanse na rynku pracy, a są to takie umiejętności, jak: tworzenie więzi, dopytywanie o szczegóły, dostrzeganie szerszego obrazu, dostrzeganie sytuacji wymagających szczególnego skupienia uwagi, zbieranie informacji zwrotnych, branie odpowiedzialności, świadomość własnej wartości. W Archipelagu Kobiet praca społeczna jest nakierowana również na drogi wspierające do osiągnięcie sukcesu osobistego i zawodowego, którymi są: wyzbycie się stereotypów, koncentracja na zadaniach, otwartość na dialog, umiejętność słuchania i dawania informacji zwrotnych, mądry dystans oraz poczucie wspólnoty.

Logo, Images, presentation, video / Logo, zdjęcia, prezentacja, wideo

Company logo / Logo firmy [600x600 px]
Who submit the application / Kto dokonuje zgłoszenia
Company / Firma
Recommending institution / Instytucja polecająca
PTLR
How did you find out about the contest? / Jak dowiedziałeś się o konkursie?
LinkedIn

Entry by / Zgłoszenie przez:

Tomasz Chrabałowski

Member since 1 month ago
View Profile
Scroll To Top
  • Menu
Close

Your Cart 0

Close

No products in the cart.

Return To Shop
Sidebar