FUNDACJA TOMORROW OFFLINE

Description / Opis

FUNDACJA TOMORROW OFFLINE
Popular

FUNDACJA TOMORROW OFFLINE

Innowacją w działaniu Fundacji Tomorrow Offline jest holistyczne podejście do problemu uzależnienia od ekranów, które łączy nowoczesne technologie z metodami edukacyjnymi. Współczesny świat stawia przed nami wyzwania związane z nadmiernym korzystaniem z urządzeń elektronicznych, co może prowadzić do licznych problemów zdrowotnych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Dostrzegając te wyzwania, Fundacja Tomorrow Offline opracowała innowacyjne programy i strategie, które pomagają w radzeniu sobie z tym problemem w sposób kompleksowy.

Prowadzimy różnorodne programy wyjazdowe, które integrują elementy aktywności fizycznej z zajęciami intelektualnymi. Naszym celem jest nie tylko zapewnienie uczestnikom aktywnego wypoczynku, ale również stymulowanie ich intelektu offline, aby zastąpić nawyki nadmiernego korzystania z technologii, innymi wartościowymi nawykami. Dzięki czemu nasze wyjazdy wprowadzają realną zmianę do życia uczestników. W ramach tych programów oferujemy warsztaty, wykłady i ćwiczenia, które pomagają uczestnikom zrozumieć, jak ważne jest utrzymanie równowagi między korzystaniem z technologii a życiem offline. Dążymy do tego, aby uczestnicy naszych programów nauczyli się, jak czerpać radość i korzyści z aktywności poza ekranem, jednocześnie rozwijając swoje umiejętności intelektualne.

Jednym z kluczowych aspektów naszej działalności jest prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych. W ramach tych kampanii edukujemy społeczeństwo na temat odpowiedzialnego korzystania z technologii oraz wprowadzania zasad cyfrowej higieny do swojego życia. Organizujemy warsztaty i webinary, podczas których eksperci dzielą się wiedzą na temat skutecznych metod zarządzania czasem spędzonym przed ekranem oraz technikami minimalizowania negatywnego wpływu technologii na zdrowie psychiczne i fizyczne. Nasze kampanie mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat problemu uzależnienia od technologii i promowanie zdrowych nawyków cyfrowych.

W roku 2023 przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania na grupie ogólnopolskiej, badając postawy Polaków wobec uzależnienia od technologii. Badania te dostarczyły cennych informacji na temat skali problemu w Polsce oraz pomogły nam lepiej zrozumieć nawyki Polaków. Wyniki badań wskazują, że Polacy niestety nie znają zasad cyfrowej higieny, a grupą która wykazała najmniejsze zainteresowanie poznaniem tych zasad byli rodzice. W badaniach również zapytaliśmy o to, która z instytucji według badanych powinna być odpowiedzialna za naukę cyfrowej higieny. Wiele z badanych osób wskazało pracodawców, jako instytucje, które powinny być zaangażowane w edukowanie. Jest to tylko kilka z wielu ważnych wniosków. Na podstawie tych wyników opracowaliśmy rekomendacje i strategie, które wdrażamy w naszych programach edukacyjnych i kampaniach społecznych.

Jako organizacja zdajemy sobie sprawę, że dzisiejsze czasy nie pozwalają na całkowite odcięcie się od technologii. Naszym celem nie jest promowanie całkowitego unikania technologii, ale raczej nauczanie zdrowej i odpowiedzialnej relacji z nią. Wierzymy, że każdy może nauczyć się korzystać z technologii w sposób, który nie zagraża jego zdrowiu i dobrostanowi. Dlatego w naszych programach kładziemy duży nacisk na rozwijanie umiejętności zarządzania czasem oraz technik relaksacyjnych, które pomagają w utrzymaniu równowagi między życiem online a offline.

Fundacja Tomorrow Offline to inicjatywa, która nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby społeczeństwa, ale także kształtuje przyszłość, w której technologia i życie offline mogą harmonijnie współistnieć. Poprzez nasze innowacyjne podejście i zaangażowanie w edukację społeczną, dążymy do stworzenia lepszego, bardziej zrównoważonego świata dla wszystkich.

BASIC INFORMATION

Company name / Nazwa firmy
Fundacja Tomorrow Offline
Company info / Opis firmy [1 000 words]
Fundacja Tomorrow Offline to organizacja non-profit, która zajmuje się przeciwdziałaniem uzależnieniu od ekranów oraz promowaniem zdrowego stylu życia w erze cyfrowej. Naszym celem jest edukacja i wsparcie zarówno dzieci, jak i dorosłych w zrozumieniu wpływu technologii na zdrowie psychiczne i fizyczne. Prowadzimy warsztaty, kampanie informacyjne. Współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin, aby dostarczać rzetelne i aktualne informacje. Wierzymy, że odpowiedzialne korzystanie z technologii może poprawić jakość życia, a nasza fundacja jest po to, aby pomóc w znalezieniu równowagi między światem online a offline.
Country / Kraj
Poland / Polska
Founding year / Rok założenia
2023
Team size / Wielkość zespołu
4
Company size / Wielkość firmy
Small company / Mała firma
Legal form / Forma prawna
Foundation / Fundacja
Company www / Strona firmowa
Instargram profil / Instagram profil
Sector / Branża
Instytucje społeczne / NGO
Email / Email
Address
Jagiellońska 15
Zip/Post Code
05-120

Contest Information

Contest Category / Kategoria Konkursu
INSTYTUCJE SPOŁECZNE / NGO
Kind of innovation / Rodzaj innowacji
Social / Społeczna
Target market / Rynek docelowy
Lokal Market / Rynek lokalny
Customer focus / Kluczowy odbiorcy
B2B, B2C
Reach of innovation / Zasięg innowacji
National / Krajowy
Justification for Jury / Uzasadnienie [500 words]
Fundacja Tomorrow Offline to inicjatywa, która nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby społeczeństwa, ale także kształtuje przyszłość, w której technologia i życie offline mogą harmonijnie współistnieć. Nasza działalność przyczynia się do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego uczestników naszych programów, a także zwiększa ich świadomość na temat odpowiedzialnego korzystania z technologii. Poprzez nasze innowacyjne podejście i zaangażowanie w edukację społeczną, dążymy do stworzenia lepszego, bardziej zrównoważonego świata dla wszystkich.

Jesteśmy przekonani, że nasze działania i osiągnięcia stanowią dowód na to, że Fundacja Tomorrow Offline jest innowacyjną organizacją, która wnosi realne i trwałe zmiany w życie społeczne. Dziękujemy za uwagę i rozważenie naszej kandydatury.
What makes your company stand out from the competition? / Czym wyróżnia się Twoja firma na tle konkurencji?
Has growth potential / Ma potencjał wzrostu
Financial standing / Sytuacja finansowa
No revenue / Brak przychodów
What sources of financing do you use when running your company? / Z jakich Źródeł finansowania korzystasz podczas prowadzenia firmy?
Others / Inne

Start-up logo, presentation video / Start-up logo, prezentacja, wideo

Company logo / Logo firmy [600x600 px]
Who submit the application / Kto dokonuje zgłoszenia
Company / Firma
How did you find out about the contest? / Jak dowiedziałeś się o konkursie?
Instagram

Entry by / Zgłoszenie przez:

offlinetmrw

Member since 1 month ago
View Profile
Scroll To Top
  • Menu
Close

Your Cart 0

Close

No products in the cart.

Return To Shop
Sidebar