AGRO WE

Description / Opis

436227582_955573266575958_6560306493538565025_n
Popular

AGRO WE

Innowacyjny lider - Łukasz Czech

Łukasz Czech AgroWe: Innowacyjny Lider Rolnictwa i Technologii

Firma Łukasz Czech AgroWe, z siedzibą we wsi Królewskiego Dworu, w województwie lubelskim, występuje w doradztwie w zakresie posiadaczy posiadaczy krajowych, licencjonowania oraz uruchomienia przełączników w gospodarstwach rolnych w Polsce. Od 2020 roku firma ta wyróżnia się na rynku dzięki oryginalnemu doświadczeniu z doświadczeniem charakterystycznym dla startupów.

Łukasz Czech – Wizjoner i Praktyk

Łukasz Czech, absolwent SGGW oraz SGH w Warszawie, jest założycielem i właścicielem AgroWe. Jego wykształcenie w rolnictwie, informatyce w rolnictwie oraz finansach i e-biznesie, w publikacji z praktycznego doświadczenia jako rolnik, pozwala mu na skuteczne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych.

Zespół Ekspertów

W firmie pracuje około 20 młodych specjalistów z całego kraju, tworząc zespół ekspertów z zakresu, innowacji, IT i marketingu. Wspólnie z konsorcjantami, realizują prace badawczo-rozwojowe, gospodarując na powierzchni około 1000 hektarów.

Innowacyjne Rozwiązania

AgroWe wdrażamy szereg technologii i metod, takich jak:

 • Badania satelitarne dla nawadniania i nawożenia
 • Aparatura przenośna do pomiaru parametrów roślin
 • Badania nad zaprawianiem nasion nanoccząstkami
 • zakres zasięgu światła w produkcji warzyw i owoców
 • Czujniki emisyjności i termowizyjne do monitorowania trzody chlewnej

Dzięki tym rozwiązaniom, firma ograniczająca chemikaliów i minimalizuje emisję CO2, jednocześnie poprawia wydajność produkcji rolniczej.

Projekty Badawczo-Rozwojowe

Zakończone i zrealizowane projekty w konsorcjach urzędowych

 • Satagro tytuł „Innowacje organizacyjne oraz marketingowe w zakresie optymalizacji nawożenia i nawadniania przy wykorzystaniu danych naturalnych”. Podpisanie umowy 10 luty 2021 rok. – wartość lidera projektu około 3 mln zł, projekt jako Łukasz Czech Agrowe 
 • Aplikacja Agrowe – tytuł „Innowacje marketingowe oraz organizacyjne w zakresie tworzenia automatycznych modeli składów dezyjnych, finansowych, organizacyjnych i transferu informacji”. Podpisanie umowy 9 marca 2022 r – wartość projektu około 1,5 mln zł, lider projektu jako Prezes Agrowe App Sp. ogród zoologiczny 
 • Umola – Innowacje w optymalizacji produkcji rukoli, sałaty, zamkniętek i truskawek na zamkniętych aplikacjach. Złożenie wniosku 2022 rok – wartość projektu około 5 mln zł, lider projektu jako Łukasz Czech Agrowe 
 • Fermenfeed – tytuł „Innowacje w redukcji zużycia zbóż i importowanej śruty sojowej w żywieniu zwierząt „06.04.2022 rok – wartość projektu około 2,5 mln zł, lider projektu jako Łukasz Czech Agrowe 
 • Nasiona Ławrenowicz – tytuł „Innowacje w polskim nasiennictwie”. Złożenie wniosku 2022 rok – wartość projektu około 5 mln zł, lider projektu jako Łukasz Czech Agrowe 

 

Mała współpraca (Działanie M16 Współpraca w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) – przygotowanie rozwiązań związanych z uruchomieniem sprzedaży detalicznej, przygotowanie wizerunku, utworzenie sklepów internetowych do sprzedaży detalicznej. Łukasz Czech jako podwykonawca odpowiedzialny za przygotowanie planu sprzedaży, wizerunku, sklepu internetowego, planu inwestycji, konceptu, utworzenia planu zakupów maszyn. Każdy z projektów na kwotę około 330 tyś. PLN 

Krótkie Łańcuchy Dostaw – Firma uczestniczy w projektach tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, współpracując z lokalnymi rolnikami i przedsiębiorstwami, aby usprawnić sprzedaż detaliczną i zwiększyć dostępność świeżych produktów. 

 • Kamil Pazik – Pazikoland – utworzenie krótkiego łańcucha dostaw nabór 2021r.  (21.04.2021 r.) podpisanie umowy 3 grudnia 2021 rok  
 • Dariusz Pawlak – Dolina Neru – tworzenie krótkiego łańcucha dostaw nabór 2021 rok. Podpisanie umowy 26 października 2021 rok. 
 • Tomasz Kuchta – Rolnik Serwuje – tworzenie krótkiego łańcucha dostaw nabór 2021 rok. Podpisanie umowy 9 listopada 2021 rok. 
 • Hubert Filipiak – Ekoprzyjaciele – utworzenie krótkiego łańcucha dostaw nabór 2021 rok. Podpisanie umowy 24 listopada 2021 rok. 
 • Zamojska Farma-Utworzenie Krókiego Łańcucha Dostaw nabór 2022. Podpisanie umowy 13.07.2022 rok 
 • Urodzajni – tworzenie krótkich łańcuchów dostaw nabór 2022. Podpisanie umowy 27.06.2022 
 • Z gruntu zdrowe – tworzenie krótkiego łańcucha dostaw nabór 2022. Podpisanie umowy 27.06.2022 rok. 
 • EKO-ROZTOCZE – tworzenie krótkich łańcuchów dostaw nabór 2022. Podpisanie umowy 15 lipca 2022 rok. 
 • WARZYWA I OWOCE Z ROZTOCZA – tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Podpisanie umowy dnia 08.07.2022 rok. 
 • EKO-ZAM – tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Podpisanie umowy dnia 28.06.2022 roku. 
 • Eko Gród – tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Podpisanie umowy dnia 8.07.2022 roku. 
 • Nasiona Ławrenowicz – tworzenie krótkich łańcuchów dostaw nabór 2022 
 • Eko Natura. Podpisanie umowy dnia 8 lipca 2022 roku. 
 • Eko dolina – tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.  

FERS – fundusze szkoleniowe na rzecz wyjazdów studyjnych, podnoszenia kompetencji kadry oraz studentów SGGW w konsorcjum z SGGW – 22 miliony złotych, aktualnie procedowana i przygotowywane projekty w zakresie ścieżki smart o oczekiwanej kwocie realizacji 50 mln PLN.

połeczność Innowatorów

Łukasz Czech AgroWe to więcej niż firma doradcza – to społeczność rolników i innowatorów, którzy wspólnie pracują nad nowymi rozwiązaniami, nie boją się wyzwań i dążą do ciągłego rozwoju. Dzięki bliskiej współpracy z instytucjami naukowymi, przedsiębiorstwami i innymi rolnikami, firma tworzy trwałe i efektywne innowacje, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Łukasz Czech AgroWe to firma, która łączy role zdrowotne z nowoczesnymi technologiami, dostarczając rozwiązania dla polskiego społeczeństwa. Dzięki wizji i zaangażowaniu Łukasza Czecha, który jako właściciel i lider łączy praktyczne doświadczenie z pojęciem akademickim, firma skutecznie wspiera w poszczególnych Polsce. Jego wstępne uruchomienie oraz możliwość wprowadzenia technologii z praktyką rolniczą stanowi wzór dla innych, że zrównoważony rozwój i innowacja mogą przyjść w ramionach, przynosząc korzyści zarówno rolnikom, jak i środowisko.

BASIC INFORMATION

Company name / Nazwa firmy
Łukasz Czech AgroWe
Company info / Opis firmy [1 000 words]
Siedziba firmy Łukasz Czech AgroWe zlokalizowana jest we wsi Królewski Dwór, w okolicach Parczewa, w województwie lubelskim. Specjalizuje się ona w doradztwie w sprawach pozyskiwania funduszy unijnych, finansowań kredytowych oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i sposób produkcji w gospodarstwach rolnych w całej Polsce.
W firmie zatrudnionych jest około 20 młodych rolników z całego kraju, którzy tworzą zespół ekspertów z zakresu rolnictwa, innowacji, projektów i organizacji, IT oraz marketingu. Na co dzień wspólnie z konsorcjantami pracują w sposób zdalny nad projektowaniem i prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w rolnictwie. Grupa liczy kilkunastu rolników i wspólnie gospodaruje na powierzchni około 1000 hektarów, jednocześnie angażując swoje gospodarstwa jako miejsce i przedmiot badań. Firma AgroWe działa na rynku od 2020 roku. Czynnikiem wyróżniającym firmę na tle innych firm doradczych jest to, że sam właściciel, jak i pracownicy są rolnikami i posiadają własne gospodarstwa, co pozwala na wdrażanie czynnego udziału rolników w procesach wprowadzania usprawnień w gospodarowaniu i zarządzaniu działalnością. Specyfika firmy opiera się na połączeniu doświadczenia z entuzjazmem charakterystycznym dla start-upu.

Działalność firmy opiera się na realizacji badań w ramach nawiązywanych współprac z rolnikami, przedsiębiorstwami, sektorem korporacyjnym, startupami oraz przedstawicielami instytucji naukowych. Wszelkie podejmowana działania badawcze odbywają się w gospodarstwach pracowników i/lub konsorcjantów. W samym gospodarstwie właściciela Łukasza Czecha można spotkać wiele innowacyjnych rozwiązań pozwalających usprawniać zarządzanie gospodarstwem. Od wielu lat gospodarstwo redukuje nawożenie na rzecz zbilansowanego i odpowiednio dobranego w stosunku do stanu roślin stosowanego pofermentu z biogazowni, sprawnego zarządzania gnojowicą oraz wykorzystania rolnictwa precyzyjnego w zakresie pierwiastków niedostarczonych drogą nawozu organicznego. Wymienione działania pozwalają na zredukowanie wykorzystania nawożenia mineralnego.
W tym celu wykorzystywane są następujące innowacyjne rozwiązania:

• prowadzone badania satelitarne w zakresie precyzyjnego nawadniania oraz w zakresie dawek oprysku i nawożenia

• zastosowanie przenośnej aparatury do pomiaru parametrów i potrzeb założeniowych roślin na podstawie przenośnej spektrofotometrii podłączonej do telefonu komórkowego

• prowadzone badania dotyczące zaprawiania nasion nanocząstkami

• prowadzone badania nad wpływem zakresów światła na produkcję warzyw i owoców

Stosowane praktyki rolnicze pozwalają na ograniczenie zużycia chemikaliów i minimalizację emisji dwutlenku węgla. W tym celu przy chowie trzody chlewnej (ok. 2400 sztuk rocznie) stosowane są czujniki pomiarowe emisyjności, temperatury oraz obserwujące stan trzody chlewnej (np. stopień przyrostu zwierząt). Wykorzystywana jest również przenośna aparatura termowizyjna do wykrywania chorób u zwierząt. W gospodarstwie zredukowano również stosowanie pasz na rzecz produktów ubocznych.

Przedstawiciele firmy AgroWe wspólnie z konsorcjantami tworzą projekty wdrożeniowe, pilotażowe oraz badawcze. W ramach tegorocznej produkcji zwierzęcej badane są nowe rozwiązania paszowe i informatyczne. Pośród nich można wymienić badanie wpływu dodatków paszowych na emisyjność produkcji, zastosowanie unikalnej aparatury do mierzenia parametrów powietrza i emisyjności produkcji trzody chlewnej, tworzenie modeli interpretowania danych dotyczących behawioru świń oraz obiegu azotu na podstawie sztucznej inteligencji czy nowych form internetowej sprzedaży detalicznej (aktualnie około 80 rolników uzyskało wsparcie w rozpoczęciu sprzedaży detalicznej oraz założyło własny sklep internetowy). Zaplanowane są takie działania jak: stworzenie precyzyjnych map wysiewu wgłębnego, generatory map do precyzyjnej regulacji roślin, optymalizacja upraw szklarniowych, czy maszyny do upraw bezorkowych.

Do innowacyjnych rozwiązań zaliczyć można również oferowane wsparcie za pomocą poniższych autorskich aplikacji:

aplikacja do automatyzacji procesów finansowych, dokumentacyjnych, administracyjnych i nawożeniowych na podstawie automatycznego importowania danych z wniosków o dopłaty bezpośrednie,

kalkulator do automatyzacji i obliczeń dochodowości gospodarstwa oraz

aplikacja pozwalająca ocenić zdolność kredytową, sprawdzić oferty względem potrzeb, zweryfikować bazy kredytowe oraz wczytać niezbędne dane do umowy i zabezpieczeń.

Przykładowe przygotowane, realizowane lub obronione projekty w trakcie uruchamiania w zakresie innowacyjności w branży agro:
1. Satagro tytuł “Innowacje organizacyjne technologiczne oraz marketingowe w zakresie optymalizacji nawożenia i nawadniania przy użyciu danych satelitarnych”. Podpisanie umowy 10 luty 2021 rok. – wartość projektu około 3 mln PLN, lider projektu jako Łukasz Czech Agrowe
2. Agrowe App – tytuł “Innowacje marketingowe oraz organizacyjne w zakresie tworzenia automatycznych modeli procesów decyzyjnych, finansowych, organizacyjnych i transferu informacji.” Podpisanie umowy 9 marca 2022 r – wartość projektu około 1,5 mln PLN, lider projektu jako Prezes Agrowe App Sp. z o. o.
3. Umola – Innowacje w optymalizacji produkcji rukoli, sałaty, sadzonek i truskawek na zamkniętych obszarach. Złożenie wniosku 2022 rok – wartość projektu około 5 mln PLN, lider projektu jako Łukasz Czech Agrowe
4. Fermenfeed –tytuł “Innowacje w redukcji zużycia zbóż i importowanej śruty sojowej w żywieniu zwierząt “06.04.2022 rok – wartość projektu około 2,5 mln PLN, lider projektu jako Łukasz Czech Agrowe
5. Nasiona Ławrenowicz – tytuł “Innowacje w polskim nasiennictwie”. Złożenie wniosku 2022 rok – wartość projektu około 5 mln PLN, lider projektu jako Łukasz Czech Agrowe

Mała współpraca (Działanie M16 Współpraca w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) – przygotowanie rozwiązań związanych z uruchomieniem sprzedaży detalicznej, przygotowanie wizerunku, utworzenie sklepów internetowych do sprzedaży detalicznej. Łukasz Czech jako podwykonawca odpowiedzialny za przygotowanie planu sprzedaży, wizerunku, sklepu internetowego, planu inwestycji, konceptu, utworzenia planu zakupów maszyn. Każdy z projektów na kwotę około 330 tyś. PLN
FERS – fundusze szkoleniowe na rzecz wyjazdów studyjnych, podnoszenia kompetencji kadry oraz studentów SGGW w konsorcjum z SGGW – 22 miliony złotych, aktualnie procedowana i przygotowywane projekty w zakresie ścieżki smart o oczekiwanej kwocie realizacji 50 mln PLN.

Podsumowując działalność firmy Łukasz Czech AgroWe nie skupia się jedynie na prowadzeniu działalności doradczej firmy w pozyskiwaniu finansowań i dofinansowań na inwestycję. Firma jednocześnie w ramach nawiązanych współprac prowadzi działalność badawczo-rozwojową, wprowadza na rynek rozwiązania informatyczne umożliwiające rolnikom w łatwy, szybki i przyjemny sposób zarządzać swoim gospodarstwem. Podejmowana działania pozwalają wciąż rozwijać i poszerzać innowacyjność społeczną tworząc formalną i nieformalną społeczność rolną, która nie boi się podejmować wyzwań, projektować nowe rozwiązania z przedstawicielami instytucji naukowych, przedsiębiorstwami, ale i również Łukasz Czech Agrowe samodzielnie wdraża wpracowane rozwiązania we własnych gospodarstwach.
Country / Kraj
Poland / Polska
First Name of the person being entered / Imię zgłaszanej osoby
Łukasz
Last Name of the person being entered / Nazwisko zgłaszanej osoby
Czech
Position / Stanowisko
Właściciel
Founding year / Rok założenia
2019
Team size / Wielkość zespołu
20
Company size / Wielkość firmy
Small company / Mała firma
Legal form / Forma prawna
Select option / Wybierz rodzaj
Company www / Strona firmowa
Sector / Branża
Rolnictwo / Agri-tech
Email / Email
Address
Królewski Dwór 4
Zip/Post Code
21-200

Contest Information

Contest Category / Kategoria Konkursu
ROLNCTWO / AGRI-TECH
Kind of innovation / Rodzaj innowacji
Social / Społeczna, Technological / Technologiczna, Science / Naukowa
Target market / Rynek docelowy
Country Market / Rynek krajowy
Customer focus / Kluczowy odbiorcy
ALL
Reach of innovation / Zasięg innowacji
Company / Firmowa, Local / Lokalny
Person description / Bio osoby [500 words]
Właścicielem firmy jest Łukasz Czech. Absolwent rolnictwa oraz informatyki w rolnictwie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz finansów i rachunkowości, e-biznesu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 2014 roku prowadzi gospodarstwo rolne, działające innowacyjnie w obszarze rolnictwa 4.0. Jego pasja do rozwoju branży zaowocowała sukcesami w konkursach branżowych. Specjalizuje się w działalności badawczo-rozwojowej, tworząc innowacyjne rozwiązania. Jako ekspert w tej dziedzinie aktywnie współpracuje ze szkołami rolniczymi, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi studentami kierunków rolniczych. Jego wiara w związek pomiędzy sukcesem a ciężką pracą, innowacyjnością i zrównoważonym podejściem do środowiska kształtuje jego wkład zawodowy w sektor rolniczy.
Doświadczenie zawodowe
AgroWe – Październik 2019 – właściciel – zrównoważony fintech dedykowany sektorowi rolno-spożywczemu oraz doradztwo w zakresie projektów B+R w rolnictwie. Aktualnie zespół składa się z ponad 20 pracowników specjalizujących się w rolnictwie, agronomii, wsparciu publicznym i nowych technologiach. Zamknięte projekty o wartości ponad 20 mln PLN oraz projekty w realizacji o wartości około 50 mln PLN. Współpracujemy z ponad 100 rolnikami, trzema uniwersytetami oraz wieloma startupami, które dążą do opracowania nowych rozwiązań opartych na badaniach prowadzonych w terenie.
Obejmujemy propozycje, badania terenowe, procesy naukowe, zakupy, sieciowanie, wsparcie IT, zarządzanie projektami i finansowanie w jednej usłudze proponowanej przez AgroWe. AgroWe jest firmą cyfrowo-native, opartą na sieci zdalnie pracujących rolników z wyższym wykształceniem, współpracujących w zakresie burzy mózgów, finansowania i wdrażania nowych rozwiązań bezpośrednio na rynek rolny. Nasze rozwiązanie fintech jest dedykowane automatyzacji bankowości w sektorze rolno-spożywczym. Specjalizujemy się w zbieraniu danych z płatności bezpośrednich i przekazywaniu ich na potrzeby bankowości lub przemysłu agrochemicznego.
Poprzednio prace w następujących projektach: strategia PR i materiały komunikacyjne do marketingu zrównoważonego mięsa eksportowanego z UE; modernizacja Polskiego Banku Genów Narodowych – praca nad modelami rentowności wdrażania gatunków odpornych na zmiany klimatyczne, tworzenie raportów o rynku nasion oraz doradztwo w tworzeniu platform IT, organizowanie programu i wydarzeń o dopasowywaniu startupów rolno-spożywczych z dużymi podmiotami i rolnikami.
Kompetencje i projekty
– Członek różnych grup fokusowych związanych z rolnictwem.
– Uczestnik Bayer Youth AG Summit – wybrany jako jeden ze 100 najbardziej wpływowych młodych osób w rolnictwie na świecie.
– Współzałożyciel jednej z największych grup networkingowych dla rolników – "Rozmowy o rolnictwie" z ponad 110000 użytkownikami.
– Przewodniczący Samorządu Studentów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
– Prelegent na licznych konferencjach, wywiadach oraz transmisjach radiowych. W roku 2023 zajął I miejsce w konkursie na Innowacyjnego farmera w kategorii technologie oraz w 2024 roku zdobył tytuł Innowacyjnego Rolnika w kategorii przedsiębiorstwo na wsi.

” Innowacyjne technologie są tutaj stosowane na dużą skalę, a co jeszcze ciekawsze – często są one tutaj tworzone. […] Łukasz Czech tworzy właściwie konsorcjum zrzeszające m.in. rolników, na łącznej powierzchni ok. 3000 ha i jest liderem wielu różnych projektów.”
Karol Hołownia: Innowacyjny Farmer 2023: Tu powstają i są testowane nowe technologie
Justification for Jury / Uzasadnienie [500 words]
Łukasz Czech, założyciel i właściciel firmy AgroWe, zasługuje na miano Innowacyjnego Lidera w dziedzinie rolnictwa i technologii z kilku kluczowych powodów. Jego firma, z siedzibą we wsi Królewski Dwór w województwie lubelskim, nie tylko doradza rolnikom w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i finansowania kredytowego, ale również wprowadza nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne, które rewolucjonizują polskie rolnictwo. Łukasz Czech nie tylko doradza w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i finansowania kredytowego, ale także wprowadza innowacyjne rozwiązania technologiczne, które rewolucjonizują sektor rolniczy. Jego zaangażowanie w rozwój nowoczesnych technologii, takich jak badania satelitarne, precyzyjne nawadnianie, przenośne aparaty do pomiaru parametrów roślin, czy termowizyjne wykrywanie chorób u zwierząt, znacząco wpływa na efektywność i zrównoważony rozwój rolnictwa.
Pod kierownictwem Łukasza Czecha, AgroWe realizuje kluczowe projekty, takie jak Satagro (optymalizacja nawożenia i nawadniania za pomocą danych satelitarnych), AgroWe App (automatyzacja procesów decyzyjnych i finansowych), Umola (optymalizacja produkcji roślinnej w zamkniętych obszarach), Fermenfeed (redukcja zużycia zbóż i soi w żywieniu zwierząt) oraz Nasiona Ławrenowicz (innowacje w polskim nasiennictwie). Projekty te przynoszą realne korzyści w postaci zwiększenia efektywności produkcji, zmniejszenia wpływu na środowisko oraz promowania zrównoważonych praktyk rolniczych. Nowoczesne narzędzia wspierające rolników, takie jak aplikacje do automatyzacji procesów finansowych, dokumentacyjnych i nawożeniowych, kalkulatory dochodowości gospodarstwa oraz aplikacje oceny zdolności kredytowej. Te innowacyjne rozwiązania ułatwiają zarządzanie gospodarstwami, zwiększając ich efektywność i konkurencyjność na rynku.
Dzięki wsparciu krótkich łańcuchów dostaw oraz rozwoju sprzedaży detalicznej wśród rolników, AgroWe przyczynia się do wzrostu lokalnych rynków i poprawy dochodów rolników. Firma angażuje się również w projekty edukacyjne i szkoleniowe, podnosząc kompetencje zawodowe rolników i studentów, co przyczynia się do trwałego rozwoju społeczności rolniczej.

Logo, Images, presentation, video / Logo, zdjęcia, prezentacja, wideo

Company logo / Logo firmy [600x600 px]
Who submit the application / Kto dokonuje zgłoszenia
Company / Firma
Recommending institution / Instytucja polecająca
Krzysztof Ławrenowicz "Nasiona ławrenowicz", QED POLAND, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wasat Sp. z o.o., Uniwersytet Pomorski w Słupsku, SatAgro
How did you find out about the contest? / Jak dowiedziałeś się o konkursie?
Mailing

Entry by / Zgłoszenie przez:

aleksandra.matwiejuk

Member since 1 month ago
View Profile
Scroll To Top
 • Menu
Close

Your Cart 0

Close

No products in the cart.

Return To Shop
Sidebar