BIOLAM

Description / Opis

BIOLAM-1-1
Popular

BIOLAM

Biotechnologiczne zagospodarowanie odpadów przemysłu rybnego.

Biolam to firma, która przekształca odpady z branży przetwórstwa rybnego w surowce o wyjątkowych właściwościach biologicznych i chemicznych. Zmieniając perspektywę na odpady rybne, firma nie tylko zmniejsza ilość odpadów, ale także dąży do wprowadzenia innowacyjnych produktów oraz półproduktów dla rynku medycznego, farmaceutycznego, kosmetologicznego i weterynaryjnego. Poniżej znajduje się szczegółowy opis innowacji, które firma Biolam wprowadza na rynek.

Innowacyjne Przekształcenie Odpadów Rybnych

Biolam wykorzystuje odpady rybne do izolacji licznych związków organicznych, takich jak białka, peptydy, kwasy nukleinowe, lipidy oraz organelle komórkowe. Dzięki zaawansowanym technologiom i nowatorskim metodom ekstrakcji, firma jest w stanie uzyskać związki o wysokiej czystości i aktywności biologicznej.

Medycyna

Jednym z głównych obszarów, w którym Biolam wprowadza innowacje jest medycyna. Firma opracowuje biomateriały przyspieszające augmentację kości, które są niezwykle przydatne w chirurgii rekonstrukcyjnej oraz chirurgii szczękowej. Nasze biomateriały tworzone są w oparciu o białka i peptydy z ryb, które korzystnie wpływają na procesy regeneracyjne i skracają czas rekonwalescencji pacjentów.

Biolam rozwija również ekspandowane opatrunki pola bitwy, które dają nadzieję na skrócenie czasu krwawienia żołnierza na polu bitwy o ponad 50% i samodzielne skuteczne tamowanie krwotoków. Te opatrunki, wykonane z biokompatybilnych materiałów pochodzenia rybnego, mogą być stosowane w trudnych warunkach wojennych, gdzie szybka i efektywna interwencja medyczna jest kluczowa dla przeżycia pacjenta..

Farmacja

W sektorze farmaceutycznym Biolam koncentruje się na rozwijaniu innowacyjnych reagentów na bazie peptydów i białek rybnych. Te związki wykazują wysoką aktywność biologiczną i mogą być stosowane w leczeniu różnych schorzeń, takich jak jaskra lub AZS u dzieci. Firma prowadzi intensywne badania nad wykorzystaniem tych związków w tworzeniu nowych, skutecznych terapii, które mogą zrewolucjonizować współczesne podejście terapeutyczne.

Kosmetologia

Innowacje Biolam znajdują również zastosowanie w kosmetologii. Związki pochodzenia rybnego, takie jak peptydy, elastyna czy kolagen są wykorzystywane w produkcji wysokiej jakości kosmetyków poprawiających kondycję skóry, włosów i paznokci. Kosmetyki te charakteryzują się wysoką efektywnością, a ich składniki aktywne pochodzą z naturalnych źródeł i są doskonale przyswajane przez organizm.

Weterynaria

W dziedzinie weterynarii Biolam planuje rozwój produktów wspierające leczenie przewlekłych stanów zapalnych wymion u krów oraz ran urazowych u zwierząt domowych. Produkty te będą oparte na związkach rybnych, które są bezpieczne, skuteczne i mogą być stosowane w terapii różnych schorzeń u zwierząt.

Zielony Ład i Zrównoważony Rozwój

Działalność Biolam jest zgodna z długoterminową polityką Unii Europejskiej, zwaną Zielonym Ładem, która promuje zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Wykorzystując odpady rybne firma przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, przekształcając to, co dla wielu jest odpadem, w wartościowe surowce. Firma wierzy, że innowacyjne podejście do przetwarzania odpadów może nie tylko poprawić stan środowiska, kreować nowe wysokowartościowe produkty, a przy tym mieć pozytywny wpływ na zdrowie i jakość życia społeczeństw świata..

Podsumowując, Biolam to firma, która dzięki innowacyjnemu podejściu do przetwarzania odpadów rybnych i wykorzystaniu zaawansowanych technologii, ma ambicję katalizować powstanie nowego rynku biotechnologicznego w Polsce. Wierzymy, że oprócz podnoszenia jakości życia docelowych konsumentów, synergia tej branży z pozostałymi gałęziami przemysłu będzie źródłem dobrobytu i wzrostu gospodarczego.

BASIC INFORMATION

Company name / Nazwa firmy
Biolam sp. z o.o
Company info / Opis firmy [1 000 words]
Biolam to dynamicznie rozwijający się start-up, który powstał z potrzeb branży przetwórstwa rybnego, która rocznie generuje dziesiątki milionów ton odpadów stanowiących ogromne wyzwanie ekologiczne i gospodarcze. Nasza firma zrodziła się z misji, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegane są odpady rybne i przekształcić je w cenny surowiec organiczny będący źródłem aktywnych molekuł o unikalnych właściwościach biologicznych i chemicznych. Dzięki innowacyjnym technologiom i nowatorskiemu podejściu, izolujemy z odpadów liczne białka, peptydy, kwasy nukleinowe, lipidy oraz organella komórkowe. Wyizolowane przez nas substancje adresowane są do różnych segmentów rynku, takich jak medycyna, farmacja, kosmetologia oraz weterynaria, co pozwala na wykorzystanie potencjału, który dotychczas był marnowany..

Nasza działalność jest ściśle zgodna z długoterminową polityką Unii Europejskiej, zwaną Zielonym Ładem, która promuje zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Wykorzystując odpady zmniejszamy ich negatywny wpływ na środowisko oraz optymalizujemy wykorzystanie cennego materiału biologicznego. Wierzymy, że to co mogłoby wydawać się odpadem, w rzeczywistości jest początkiem serii przemian prowadzących do transformacji rybnych surowców w liczne produkty wspierające dobrostan konsumentów.

Rybne związki organiczne charakteryzują się unikalnymi właściwościami biologicznymi i chemicznymi, które wynikają ze specyficznych adaptacji ryb do ich środowiska. Czyni je to niezwykle wartościowymi i wszechstronnymi w zastosowaniach przemysłowych. W porównaniu do innych źródeł zwierzęcych, takich jak drób, wieprzowina czy wołowina, ryby nigdy nie były źródłem epidemii co przekłada się na ich niezwykle korzystny profil bezpieczeństwa. Co więcej, jesteśmy dumni, że nasze produkty są inkluzywne i nie niosą ograniczeń religijnych. Mogą być zatem stosowane przez miliardy ludzi, dla których wykorzystanie materiału wołowego lub wieprzowego jest nieakceptowalne wyznaniowo..

Nasze innowacyjne podejście pozwala na tworzenie produktów o szerokim spektrum zastosowań, które znajdują swoje miejsce zarówno w medycynie, jak i w innych branżach. Przykładem mogą być biomateriały przyspieszające augmentację kości, które mogą zrewolucjonizować chirurgię rekonstrukcyjną. Podobnie, wzbogacone biologicznie ekspandowalne opatrunki hemostatyczne dedykowane dla pola bitwy, niosą nadzieję na skuteczniejsze ratowania życia w warunkach wojennych. Nasze kolejne projekty dotyczące produktów wspierających leczenie atopowego zapalenia skóry (AZS) u dzieci oraz leczenia jaskry stanowią dowód na ogromny potencjał tkwiący w materiale pochodzenia rybnego.

Biolam powstał z połączenia czterdziestu lat doświadczenia w branży rybnej oraz świeżego biznesowego spojrzenia i wiedzy naukowej, zdobytej w zagranicznych firmach i laboratoriach badawczych. Dzięki temu jesteśmy w stanie oferować innowacyjne rozwiązania oparte na solidnych podstawach naukowych i technologicznych. Jesteśmy przekonani, że nasze działania przyczynią się do zagospodarowania wszelakich odpadów przemysłu rybnego i ich konwersji do wysoko wartościowych produktow napędzających lokalny wzrost gospodarczy.
Country / Kraj
Poland / Polska
Founding year / Rok założenia
2023
Team size / Wielkość zespołu
8
Company size / Wielkość firmy
Small company / Mała firma
Legal form / Forma prawna
Limited Liability Company LLC / Spółka Z O.O.
Company www / Strona firmowa
Sector / Branża
Zdrowie / Health
Email / Email
Address
Portowa 5
Zip/Post Code
84-120

Contest Information

Contest Category / Kategoria Konkursu
ZDROWIE / MED-TECH / WELLBEING
Kind of innovation / Rodzaj innowacji
Product / Produktowa, Science / Naukowa
Target market / Rynek docelowy
Global Market / Rynek światowy
Customer focus / Kluczowy odbiorcy
ALL
Reach of innovation / Zasięg innowacji
Global / Światowy
Justification for Jury / Uzasadnienie [500 words]
Mimo pozornej obfitości, wszystkie organizmy żywe na Ziemi powinny być traktowane jako zasób ograniczony. Dlatego cel zrównoważonej gospodarki można osiągnąć tylko wtedy, gdy podejmiemy działania mające na celu maksymalizację efektywności przetwarzania materiału biologicznego, aby produkować nie tylko żywność, ale także szeroką gamę substratów dla innych branż, w tym biotechnologicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych.

Roczna produkcja ryb zbliża się do 200 milionów ton, z czego 20-70% przekształca się w produkty niewykorzystane. Obejmuje to części ryb niejadalne (np. płetwy, łuski, ogony), ryby przyłowione oraz ryby niskowartościowe, które nie są atrakcyjne dla konsumentów i które nazywamy zbiorczo zaniedbanym materiałem rybnym. Pomimo że są one wyrzucane jako odpady, materiał organiczny jest bogatym źródłem cząsteczek biologicznych, które można wydobyć i przekształcić w produkty o wysokiej wartości, mogące przyczynić się do wzrostu gospodarczego, poprawy zdrowia i warunków życia oraz tworzenia miejsc pracy.Nasza firma-matka, przetwarza ryby od 30 lat.

Po długim i owocnym okresie działalności związanej z prostą produkcją żywności, 15 lat temu rozszerzyliśmy działalność na branżę kosmetyczną, rozpoczynając produkcję kolagenu naturalnego z rybich skór. Ten sukces zachęcił nas do ubiegania się o krajowe granty na badania i rozwój, które zapewniły kapitał na dalszy rozwój. Dzięki wysiłkom z ostatnich 4 lat, uruchomiliśmy startt-up w którym rozpoczeliśmy projekty badawczo-rozwojowe z zakresu medycyny,weterynarii, kosmetologii i farmacji.

Będąc związanymi z gospodarką morską przez ostatnie 30 lat i mając udokumentowane osiągnięcia w zakresie innowacji (spółka matka) zdecydowaliśmy się skupić na przekształcaniu zaniedbanych zasobów rybnych w czyste, wysokowartościowe biomolekuły jako kolejny krok naszego rozwoju.Rynek biotechnologiczny, którego wartość wynosi około 1000 miliardów dolarów, generuje stałe zapotrzebowanie na cząsteczki pochodzące od organizmów żywych.

Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do powszechnie akceptowanych ryb, wiele obecnych produktów pochodzi od zwierząt lądowych, takich jak wołowina czy wieprzowina, które charakteryzują się dużą emisją gazów cieplarnianych i są kontrowersyjne z powodów religijnych. Zauważając tę możliwość, Biolam dąży do dostarczenia portfela cząsteczek pochodzących z ryb na rynek biotechnologiczny.

Mając ponad 15-letnie doświadczenie w badaniach na światowym poziomie (jeden z nas, Mateusz Manicki, Ph.D., pracował przez lata na czołowych amerykańskich uniwersytetach i publikował w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych), wytypowaliśmy kilkanaście cząsteczek do zbudowania naszego początkowego portfela, następnie formulacji i wdrożenia produktów do sprzedaży.
What makes your company stand out from the competition? / Czym wyróżnia się Twoja firma na tle konkurencji?
Is globally innovative / Jest innowacyjna w skali świata
Key technologies / Kluczowe technologie
HPLC, RT-PCR, ELISA, Chromatografia, Ultrafiltracja, Filtracja kolumnowa, Sedymentacja w gradiencie,
Financial standing / Sytuacja finansowa
199 000 - 499 000 EURO
What sources of financing do you use when running your company? / Z jakich Źródeł finansowania korzystasz podczas prowadzenia firmy?
Private money / Środki prywatne, Government programs / Programy rządowe

Start-up logo, presentation video / Start-up logo, prezentacja, wideo

Who submit the application / Kto dokonuje zgłoszenia
Company / Firma
How did you find out about the contest? / Jak dowiedziałeś się o konkursie?
Friends / Znajomi

Entry by / Zgłoszenie przez:

aktivpiwowarski

Member since 1 month ago
View Profile
Scroll To Top
  • Menu
Close

Your Cart 0

Close

No products in the cart.

Return To Shop
Sidebar