EVIDENCE PRIME

Description / Opis

Laser_AI_logo
Popular

EVIDENCE PRIME

Laser AI – zastosowanie AI do syntezy informacji o problemach zdrowotnych

Laser AI to rewolucyjny system oparty na zaawansowanych technologiach przetwarzania języka naturalnego (NLP) i sztucznej inteligencji, który został stworzony z myślą o syntetyzowaniu wiedzy na temat problemów zdrowotnych. Jego głównym celem jest umożliwienie użytkownikom, takim jak ministerstwa zdrowia, towarzystwa medyczne i firmy farmaceutyczne, natychmiastowe reagowanie na najnowsze odkrycia naukowe, dzięki bieżącym aktualizacjom przeglądów systematycznych.

Przeglądy systematyczne literatury odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia, oferując kompleksową i bezstronną syntezę wiedzy na dany temat. Niemniej jednak, około 23% przeglądów dezaktualizuje się w ciągu dwóch lat od publikacji, co może prowadzić do nieprawidłowych wniosków. Tradycyjne przeglądy wymagają czasochłonnej analizy literatury, co znacząco podnosi koszty i opóźnia proces aktualizacji. Laser AI, korzystając z najnowszych osiągnięć w dziedzinie sztucznej inteligencji, pozwala na zredukowanie czasu i kosztów związanych z przeglądami literatury, umożliwiając badaczom skupienie się na interpretacji wyników.

Laser AI jest wyjątkowy dzięki swojej integracji z GRADEpro, najpopularniejszym na świecie oprogramowaniem do podejmowania decyzji opartych na dowodach naukowych. Ta synergiczna kombinacja sprawia, że system jest niezrównany pod względem elastyczności, bezpieczeństwa oraz intuicyjności interfejsu. Ponadto, Laser AI wykorzystuje koncepcję Living Systematic Review (LSR), co oznacza, że przeglądy są aktualizowane na bieżąco, oferując zawsze aktualne informacje.

Aktualnie prowadzone prace nad systemem Laser AI koncentrują się na zastosowaniu nowej generacji Large Language Models (LLMs) w celu rozszerzeniu jego możliwości automatyzacji i zastosowań. Kluczowe innowacje obejmują ponad dziesięciokrotne zwiększenie katalogu automatyzowanych pól, kontekstualizację działania modeli (umożliwiając parametryzację modelu podczas przeglądu), multimodalność (jednoczesne przetwarzanie tekstu i obrazu), wielojęzyczność, dostępność interfejsu dla osób o specjalnych potrzebach i niepełnosprawnych, integrację z grafami wiedzy i ontologiami oraz wyposażenie systemu w interfejs konwersacyjny (czat).

Te innowacje pozwolą na zastosowanie automatyzacji w nowych obszarach, takich jak rozwój leków, wyroby medyczne, predykcja bezpieczeństwa leków oraz monitorowanie profilu bezpieczeństwa leków.

Podsumowując, Laser AI to zaawansowane narzędzie, które dzięki bieżącej aktualizacji przeglądów systematycznych, zaawansowanym funkcjom i intuicyjnemu interfejsowi, rewolucjonizuje sposób, w jaki podejmowane są decyzje dotyczące zdrowia. Dzięki dalszym innowacjom i rozszerzeniu zastosowań, Laser AI ma potencjał stać się nieodzownym narzędziem w wielu dziedzinach medycyny i poza nią.

BASIC INFORMATION

Company name / Nazwa firmy
Evidence Prime sp. z o.o.
Company info / Opis firmy [1 000 words]
Evidence Prime (EP) to firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania dla sektora life sciences, z siedzibami w Hamilton, Kanada oraz Kraków, Polska. EP dostarcza narzędzia typu software-as-a-service (SaaS) wspierające medycynę opartą na dowodach naukowych. Firma obsługuje organizacje na całym świecie, w tym agencje rządowe, towarzystwa medyczne, firmy farmaceutyczne oraz sektor akademicki.
Głównymi produktami EP są:
1. GRADEpro: Narzędzie SaaS dla twórców wytycznych i autorów przeglądów systematycznych, które służy do zarządzania, podsumowywania i prezentowania informacji w podejmowania decyzji w opiece zdrowotnej. GRADEpro jest oficjalnym narzędziem GRADE Working Group oraz Cochrane.
2. Laser AI: Narzędzie SaaS do przeprowadzania przeglądów systematycznych z wykorzystaniem przetwarzania języka naturalnego (NLP), które przyspiesza i automatyzuje proces przeglądu literatury oraz minimalizuje błędy ludzkie. Użytkownikami Laser AI są m.in. agencje federalne USA.
Aby utrzymać najwyższe standardy bezpieczeństwa wymagane przez rząd USA oraz innych klientów, EP uzyskało odpowiednie certyfikaty i utrzymuje zgodność z: ISO 27001, SOC 2 oraz FedRAMP. Od 2018 roku, kiedy EP wygrało konkurs NIST na najlepszy model NLP do ekstrakcji danych z literatury toksykologicznej, firma koncentruje się na rozwijaniu oprogramowania AI wspierającego przeglądy literatury i decyzje dotyczące zdrowia ludzi.
Wśród klientów EP z całego świata znajdują się:
1. Agencje rządowe: National Institutes of Health (NIH), US Environmental Protection Agency (US EPA), European Commission, NICE, Gemeinsamer Bundesausschuss, IQWiG, US Environmental Protection Agency, Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health.
2. Towarzystwa medyczne i organizacje pozarządowe: The World Health Organization, American Society of Hematology, American College of Physicians, Endocrine Society.
3. Firmy komercyjne: MDGuidelines (część Alight), Noridian Healthcare Solutions, Evolent Health, Roche, Intuitive.
4. Klienci akademiccy: McMaster University, University of Freiburg, University of Bristol.
Nasi klienci używają systemów EP w projektach, które mają wpływ na życie i zdrowie milionów ludzi. W szczególności, w trakcie pandemii COVID-19 instytucje takie jak WHO czy American Society of Hematology używały naszych systemów do radzenia sobie z ogromną ilością nowo publikowanych badań, by dostosowywać swoje zalecenia do zmieniającej się dynamicznie sytuacji.
Projekt Laser AI otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka (nr umowy POIR.01.01.01.-00-0975/18-00). Kwota dofinansowania to 7 633 868,51 PLN. Sukces komercyjny projektu Laser AI przełożył się również na przyznanie Evidence Prime głównej nagrody w konkursie Orzeł Innowacji, organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita.
Evidence Prime to firma, która dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz zaawansowanym technologiom AI, znacząco przyczynia się do postępu w dziedzinie medycyny opartej na dowodach, wspierając profesjonalistów z różnych sektorów w podejmowaniu decyzji zdrowotnych opartych na dowodach naukowych.
Country / Kraj
Poland / Polska
Founding year / Rok założenia
2017
Team size / Wielkość zespołu
26
Company size / Wielkość firmy
Small company / Mała firma
Legal form / Forma prawna
Limited Liability Company LLC / Spółka Z O.O.
Company www / Strona firmowa
LinkedIn profil / LinkedIn profil
Sector / Branża
Software / Aplikacje
Email / Email
Address
ul. Toruńska 5
Zip/Post Code
30-056

Contest Information

Contest Category / Kategoria Konkursu
ZDROWIE / MED-TECH / WELLBEING
Kind of innovation / Rodzaj innowacji
Product / Produktowa, Technological / Technologiczna, Science / Naukowa
Target market / Rynek docelowy
Global Market / Rynek światowy
Customer focus / Kluczowy odbiorcy
B2B
Reach of innovation / Zasięg innowacji
Global / Światowy
Justification for Jury / Uzasadnienie [500 words]
Innowacja Laser AI, stworzona przez polską firmę Evidence Prime, zasługuje na nagrodę "Innowacyjny Lider 2024 w kategorii Zdrowie" z wielu istotnych powodów. Przede wszystkim, jest to rozwiązanie o globalnym znaczeniu, które nie tylko wyróżnia się zaawansowanymi technologiami, ale także pokazuje, jak polska myśl naukowa i techniczna może prowadzić do stworzenia niezależnych, innowacyjnych firm, a nie jedynie do outsourcingu usług.

Evidence Prime to przykład polskiej firmy, która zdobyła uznanie na arenie międzynarodowej, współpracując z najbardziej szanowanymi organizacjami na całym świecie. Laser AI, będący owocem ich pracy, jest wykorzystywany przez tak prestiżowe instytucje jak WHO, IQWiG, NIEHS, NICE czy Public Health Agency of Canada. Firma ta jest dowodem na to, że polskie innowacje mogą mieć globalny wpływ, wspomagając cyfrową transformację systemów opieki zdrowotnej, i wpływając na miliardy pacjentów na całym świecie.

Laser AI to system oparty na przetwarzaniu języka naturalnego (NLP) i sztucznej inteligencji, który umożliwia syntetyzowanie wiedzy na temat problemów zdrowotnych. Dzięki temu narzędziu, użytkownicy, tacy jak ministerstwa zdrowia, towarzystwa medyczne i firmy farmaceutyczne, mogą natychmiast reagować na najnowsze odkrycia naukowe. System ten oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, bezproblemową interoperacyjność, niezrównaną elastyczność oraz intuicyjny interfejs, co czyni go niezwykle użytecznym i efektywnym.

Jednym z kluczowych elementów, który wyróżnia Laser AI, jest jego zdolność do bieżącej aktualizacji przeglądów systematycznych literatury, co jest realizowane dzięki koncepcji Living Systematic Review (LSR). Tradycyjne przeglądy systematyczne są czasochłonne i kosztowne, a ich wyniki szybko się dezaktualizują. Laser AI redukuje czas i koszty związane z tym procesem, umożliwiając badaczom skoncentrowanie się na interpretacji wyników, zamiast na żmudnym przeszukiwaniu literatury.

Innowacyjność Laser AI przejawia się również w jego integracji z drugim z produktów Evidence Prime, GRADEpro, najpopularniejszym na świecie oprogramowaniem do podejmowania decyzji na podstawie dowodów naukowych. Ta synergiczna kombinacja sprawia, że Laser AI jest nie tylko narzędziem zaawansowanym technologicznie, ale także niezwykle praktycznym i efektywnym w zastosowaniach medycznych.

Aktualnie prowadzone prace nad Laser AI mają na celu jeszcze większe zwiększenie jego możliwości automatyzacji i zastosowań. Planuje się między innymi ponad dziesięciokrotne zwiększenie katalogu automatyzowanych pól, kontekstualizację działania modeli, wprowadzenie multimodalności (jednoczesne przetwarzanie tekstu i obrazu), wielojęzyczności, dostępności interfejsu dla osób o specjalnych potrzebach i niepełnosprawnych, integrację z grafami wiedzy i ontologiami oraz wyposażenie systemu w interfejs konwersacyjny.

Dzięki tym innowacjom, Laser AI stanie się jeszcze bardziej wszechstronny, umożliwiając automatyzację w nowych obszarach, takich jak rozwój leków, wyroby medyczne, predykcja bezpieczeństwa leków oraz monitorowanie profilu bezpieczeństwa leków.

Przyznanie nagrody "Innowacyjny Lider 2024 w kategorii Zdrowie" dla Laser AI byłoby uznaniem dla polskiej innowacyjności, która ma realny, pozytywny wpływ na życie ludzi na całym świecie. Evidence Prime, dzięki swoim produktom, przyczynia się do poprawy jakości opieki zdrowotnej, demonstrując jednocześnie, że polskie technologie mogą konkurować na najwyższym światowym poziomie i przodować w dziedzinie medycyny.
What makes your company stand out from the competition? / Czym wyróżnia się Twoja firma na tle konkurencji?
Is globally innovative / Jest innowacyjna w skali świata
Key technologies / Kluczowe technologie
LLM, AI
Financial standing / Sytuacja finansowa
1 000 000 - 4 900 000 EURO
What sources of financing do you use when running your company? / Z jakich Źródeł finansowania korzystasz podczas prowadzenia firmy?
Government programs / Programy rządowe

Start-up logo, presentation video / Start-up logo, prezentacja, wideo

Company logo / Logo firmy [600x600 px]
Additional information / Dodatkowe informacje [PDF - 64 MB Max]
Who submit the application / Kto dokonuje zgłoszenia
Company / Firma
How did you find out about the contest? / Jak dowiedziałeś się o konkursie?
Invitation / Zaproszenie

Entry by / Zgłoszenie przez:

Artur Nowak

Member since 2 weeks ago
View Profile
Scroll To Top
  • Menu
Close

Your Cart 0

Close

No products in the cart.

Return To Shop
Sidebar