Skip links

INNOWACYJNY LIDER - REJESTRACJA MAREK / PRODUKTÓW / USŁUG

26/06
KONIEC ZGŁOSZEŃ

KONIEC ZGŁOSZEŃ

29/06
GALA FINAŁOWA
Please Sign up
Informacje podstawowe
Basic information
Informacje o zgłoszeniu
Submission informations
*
*
Opis wprowadzonych innowacji
Description of innovation
*
*
Uzasadnienie dla Jury
Justification for the Jury
Osoba zgłaszająca
Submission person
  Strength: Very Weak
  Informacje o firmie uczestnika
  Information about the participant's company
  Cennik i opcje dodatkowe [PLN + VAT]
  Price list and additional options [PLN + VAT]
  Informacje dodatkowe
  Additional information
  *
   
   

  INFORMACJE

  Explore
  Drag